Ά ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕπιλΕξτε το πακετο σας

Online μαθήματα σε group 2-6 ατόμων

Ά ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

45€/ΜΗΝΑ

ανά μαθημα επιλογής

Ά ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟ

249€/ΜΗΝΑ

Ά ΛΥΚΕΙΟΥ

PRO

289€/ΜΗΝΑ