Ά ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕπιλΕξτε το πακετο σας

Online μαθήματα σε group 2-6 ατόμων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

45€/ΜΗΝΑ

Ά ΛΥΚΕΙΟΥ

ανά μαθημα επιλογής

 • 3 Ώρες Nεοελληνική γλώσσα
 • 3 Ώρες Aρχαία ελληνικά
 • 3 Ώρες Μαθηματικά.
 • 2 Ώρες Χημεία
 • 2 Ώρες Φυσική
 • 3 Ώρες Αγγλικά

ΒΑΣΙΚΟ

195€/ΜΗΝΑ

Ά ΛΥΚΕΙΟΥ

 • 3 Ώρες Nεοελληνική γλώσσα
 • 3 Ώρες Aρχαία ελληνικά
 • 3 Ώρες Μαθηματικά.
 • 2 Ώρες Χημεία
 • 2 Ώρες Φυσική
 • Συνολικά 13 Ώρες /Εβδομάδα

PRO

215€/ΜΗΝΑ

Ά ΛΥΚΕΙΟΥ

 • 3 Ώρες Nεοελληνική γλώσσα
 • 3 Ώρες Aρχαία ελληνικά
 • 3 Ώρες Μαθηματικά.
 • 2 Ώρες Φυσική
 • 2 Ώρες Χημεία
 • 3 Ώρες Αγγλικά
 • 16 Ώρες /Εβδομάδα