Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕπιλΕξτε το πακέτο σας

Online μαθήματα σε group 2-6 ατόμων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

45€/ΜΗΝΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ανά μαθημα επιλογής

 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 3 Ώρες Φυσική ΟΠ.
 • 2 Ώρες Άλγεβρα
 • 2 Ώρες Χημεία
 • 2 Ώρες Μαθηματικά ΟΠ
 • 3 Ώρες Αγγλικά

ΒΑΣΙΚΟ

159€/ΜΗΝΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 3 Ώρες Φυσική ΟΠ
 • 2 Ώρες Άλγεβρα
 • 2 Ώρες Χημεία
 • 2 Ώρες Μαθηματικά ΟΠ
 • Συνολικά 12 Ώρες /Εβδομάδα

PRO

199€/ΜΗΝΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 3 Ώρες Φυσική ΟΠ
 • 2 Ώρες Άλγεβρα
 • 2 Ώρες Χημεία
 • 2 Ώρες Μαθηματικά ΟΠ
 • 3 Ώρες Αγγλικά
 • Συνολικά 15 Ώρες /Εβδομάδα

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΈΣ ΣΠΟΥΔΈΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

45€/ΜΗΝΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΈΣ ΣΠΟΥΔΈΣ

ανά μαθημα επιλογής

 • 3 Ώρες Aρχαία ελληνικά
 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 1 Ώρα ιστορία (Γ' λυκείου)
 • 1 Ώρα Κοινωνιολογία Γ
 • 3 Ώρες Αγγλικά

ΒΑΣΙΚΟ

149€/ΜΗΝΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΈΣ ΣΠΟΥΔΈΣ

 • 3 Ώρες Aρχαία ελληνικά
 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 1 Ώρα ιστορία (Γ' λυκείου)
 • 1 Ώρα Κοινωνιολογία Γ
 • Συνολικά 8 Ώρες /Εβδομάδα

PRO

195€/ΜΗΝΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΈΣ ΣΠΟΥΔΈΣ

 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 3 Ώρες Aρχαία ελληνικά
 • 1 Ώρα ιστορία (Γ' λυκείου)
 • 1 Ώρα Κοινωνιολογία Γ
 • 3 Ώρες Αγγλικά
 • Συνολικά 11 Ώρες /Εβδομάδα

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

45€/ΜΗΝΑ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ανά μαθημα επιλογής

 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 2 Ώρες Άλγεβρα
 • 2 Ώρες Βιολογία Γ'
 • 3 Ώρες Φυσική ΟΠ.
 • 2 Ώρες Χημεία
 • 3 Ώρες Αγγλικά

ΒΑΣΙΚΟ

175€/ΜΗΝΑ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 2 Ώρες Άλγεβρα
 • 2 Ώρες Βιολογία Γ'
 • 3 Ώρες Φυσική
 • 2 Ώρες Χημεία
 • Συνολικά 12 Ώρες /Εβδομάδα

PRO

225€/ΜΗΝΑ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 2 Ώρες Άλγεβρα
 • 2 Ώρες Βιολογία Γ'
 • 3 Ώρες Φυσική
 • 2 Ώρες Χημεία
 • 3 Ώρες Αγγλικά
 • Συνολικά 15 Ώρες /Εβδομάδα

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

45€/ΜΗΝΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ανά μαθημα επιλογής

 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 2 Ώρες Άλγεβρα
 • 2 Ώρες Μαθηματικά ΟΠ.
 • 3 Ώρες Φυσική ΟΠ.
 • 2 Ώρες Χημεία
 • 1 Ώρα Βιολογία
 • 3 Ώρες Αγγλικά

ΒΑΣΙΚΟ

195€/ΜΗΝΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 2 Ώρες Άλγεβρα
 • 2 Ώρες Μαθηματικά ΟΠ.
 • 3 Ώρες Φυσική ΟΠ
 • 2 Ώρες Χημεία
 • 1 Ώρα Βιολογία
 • Συνολικά 13 Ώρες /Εβδομάδα

PRO

239€/ΜΗΝΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 2 Ώρες Άλγεβρα
 • 2 Ώρες Μαθηματικά ΟΠ.
 • 3 Ώρες Φυσική ΟΠ
 • 2 Ώρες Χημεία
 • 1 Ώρα Βιολογία
 • 3 Ώρες Αγγλικά
 • Συνολικά 16 Ώρες /Εβδομάδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

45€/ΜΗΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ανά μαθημα επιλογής

 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 2 Ώρες Άλγεβρα
 • 2 Ώρες Μαθηματικά ΟΠ.
 • 1 Ώρα ΠληροφορικήV Γ
 • 1 ΄Ώρα Οικονομία Γ΄ Λυκείου
 • 3 Ώρες Αγγλικά

ΒΑΣΙΚΟ

149€/ΜΗΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 2 Ώρες Άλγεβρα
 • 2 Ώρες Μαθηματικά ΟΠ.
 • 1 Ώρα Πληροφορική Γ
 • 1 ΄Ώρα Οικονομία Γ΄ Λυκείου
 • Συνολικά 9 Ώρες /Εβδομάδα

PRO

179€/ΜΗΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 2 Ώρες Άλγεβρα
 • 2 Ώρες Μαθηματικά ΟΠ.
 • 1 Ώρα Πληροφορική Γ
 • 1 ΄Ώρα Οικονομία Γ΄ Λυκείου
 • 3 Ώρες Αγγλικά
 • Συνολικά 12 Ώρες /Εβδομάδα