Γυμνασιο

ΕπιλΕξτε το πακέτο σας

Online μαθήματα σε group 2-6 ατόμων

Α' Γυμνασίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

45€/ΜΗΝΑ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ανά μαθημα επιλογής

ΒΑΣΙΚΟ

125€/ΜΗΝΑ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

PRO

169€/ΜΗΝΑ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Β' Γυμνασίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΠΟ 29€-45€/ΜΗΝΑ

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ανά μαθημα επιλογής

ΒΑΣΙΚΟ

149€/ΜΗΝΑ

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

PRO

179€/ΜΗΝΑ

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ' Γυμνασίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΠΟ 29€-45€/ΜΗΝΑ

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ανά μαθημα επιλογής

ΒΑΣΙΚΟ

189€/ΜΗΝΑ

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

PRO

219€/ΜΗΝΑ

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ