Γυμνασιο

ΕπιλΕξτε το πακέτο σας

Online μαθήματα σε group 2-6 ατόμων

Α' Γυμνασίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

45€/ΜΗΝΑ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ανά μαθημα επιλογής

 • 3 Ώρες Μαθηματικά.
 • 3 Ώρες Φιλολογικά
 • 1 Ώρα Φυσική
 • 3 Ώρες Αγγλικά

ΒΑΣΙΚΟ

99€/ΜΗΝΑ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 • 3 Ώρες Μαθηματικά.
 • 3 Ώρες Φιλολογικά
 • 1 Ώρα Φυσική
 • 7 Ώρες /Εβδομάδα

PRO

149€/ΜΗΝΑ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 • 3 Ώρες Μαθηματικά.
 • 3 Ώρες Φιλολογικά
 • 1 Ώρα Φυσική
 • 3 Ώρες Αγγλικά
 • 10 Ώρες /Εβδομάδα

Β' & Γ' Γυμνασίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

45€/ΜΗΝΑ

Β'&Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ανά μαθημα επιλογής

 • 3 Ώρες Μαθηματικά.
 • 3 Ώρες Φιλολογικά
 • 3 Ώρες Αγγλικά
 • 1 Ώρα Φυσική
 • 1 Ώρα Χημεία

ΒΑΣΙΚΟ

149€/ΜΗΝΑ

Β'&Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 • 3 Ώρες Μαθηματικά.
 • 3 Ώρες Φιλολογικά
 • 1 Ώρα Φυσική
 • 1 Ώρα Χημεία
 • 8 Ώρες /Εβδομάδα

PRO

195€/ΜΗΝΑ

Β'&Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 • 3 Ώρες Μαθηματικά.
 • 3 Ώρες Φιλολογικά
 • 1 Ώρα Φυσική
 • 3 Ώρες Αγγλικά
 • 1 Ώρα Χημεία
 • 11 Ώρες /Εβδομάδα