Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕπιλΕξτε το πακέτο σας

Online μαθήματα σε group 2-6 ατόμων

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

79€/ΜΗΝΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ανά μαθημα επιλογής

 • 5 Ώρες Αρχαία
 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 3 Ώρες Ιστορία
 • 3 Ώρες Κοινωνιολογία
 • 3 Ώρες Αγγλικά

ΒΑΣΙΚΟ

275€/ΜΗΝΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • 5 Ώρες Αρχαία
 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 3 Ώρες Ιστορία
 • 3 Ώρες Κοινωνιολογία
 • Συνολικά 14 Ώρες /Εβδομάδα

PRO

325€/ΜΗΝΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • 5 Ώρες Αρχαία
 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 3 Ώρες Ιστορία
 • 3 Ώρες Κοινωνιολογία
 • 3 Ώρες Αγγλικά
 • Συνολικά 17 Ώρες /Εβδομάδα

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

79€/ΜΗΝΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ανά μαθημα επιλογής

 • 5 Ώρες Μαθηματικά
 • 4 Ώρες Φυσική
 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 3 Ώρες Χημεία
 • 3 Ώρες Αγγλικά

ΒΑΣΙΚΟ

299€/ΜΗΝΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • 5 Ώρες Μαθηματικά
 • 4 Ώρες Φυσική
 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 3 Ώρες Χημεία
 • Συνολικά 15 Ώρες /Εβδομάδα

PRO

345€/ΜΗΝΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • 5 Ώρες Μαθηματικά
 • 4 Ώρες Φυσική
 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 3 Ώρες Χημεία
 • 3 Ώρες Αγγλικά
 • Συνολικά 18 Ώρες /Εβδομάδα

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

79€/ΜΗΝΑ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ανά μαθημα επιλογής

 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 4 Ώρες Φυσική
 • 3 Ώρες Χημεία
 • 4 Ώρες Βιολογία
 • 3 Ώρες Αγγλικά

ΒΑΣΙΚΟ

279€/ΜΗΝΑ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 4 Ώρες Φυσική
 • 3 Ώρες Χημεία
 • 4 Ώρες Βιολογία
 • Συνολικά 14 Ώρες /Εβδομάδα

PRO

340€/ΜΗΝΑ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 4 Ώρες Φυσική
 • 3 Ώρες Χημεία
 • 4 Ώρες Βιολογία
 • 3 Ώρες Αγγλικά
 • Συνολικά 17 Ώρες /Εβδομάδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

79€/ΜΗΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ανά μαθημα επιλογής

 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 5 Ώρες Μαθηματικά
 • 3 Ώρες Πληροφορική
 • 3 Ώρες Οικονομία
 • 3 Ώρες Αγγλικά

ΒΑΣΙΚΟ

279€/ΜΗΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 5 Ώρες Μαθηματικά
 • 3 Ώρες Πληροφορική
 • 3 Ώρες Οικονομία
 • Συνολικά 14 Ώρες /Εβδομάδα

PRO

340€/ΜΗΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 • 5 Ώρες Μαθηματικά
 • 3 Ώρες Γλώσσα-Λογοτεχνία
 • 3 Ώρες Πληροφορική
 • 3 Ώρες Οικονομία
 • 3 Ώρες Αγγλικά
 • Συνολικά 17 Ώρες /Εβδομάδα