Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕπιλΕξτε το πακέτο σας

Online μαθήματα σε group 2-6 ατόμων

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΠΟ 59€-79€/ΜΗΝΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ανά μαθημα επιλογής

ΒΑΣΙΚΟ

275€/ΜΗΝΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

PRO

319€/ΜΗΝΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΠΟ 45€-99€/ΜΗΝΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ανά μαθημα επιλογής

ΒΑΣΙΚΟ

299€/ΜΗΝΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

PRO

339€/ΜΗΝΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΠΟ 45€-79€/ΜΗΝΑ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ανά μαθημα επιλογής

ΒΑΣΙΚΟ

239€/ΜΗΝΑ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

PRO

269€/ΜΗΝΑ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΠΟ 45€-99€/ΜΗΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ανά μαθημα επιλογής

ΒΑΣΙΚΟ

249€/ΜΗΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PRO

289€/ΜΗΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ