Τι κάνουμε καλύτερα

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για μας, είστε στο σωστό μέρος. Διαβάστε για να μάθετε πώς καταφέραμε να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας.

Πως λειτουργεί

Εστιάζοντας στο ατομικό επίπεδο του κάθε μαθητή, τα ενδιαφέροντα και τους στόχους του, τα μαθήματα μέσω της πλατφόρμας μας είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την επίτευξη αποτελεσμάτων στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Ο καθηγητής σας θα ετοιμάσει τα VR – ONLINE  μαθήματα με βάση τις προσωπικές σας ανάγκες και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων ο μαθητής θα λαμβάνει εξηγήσεις , διόρθωση και ανατροφοδότηση, προκειμένου να βελτιώσει άμεσα τις γλωσσικές δεξιότητές του.
Διεξαγωγή κάθε μαθήματος
Ο καθηγητής παραδίδει τη διδακτέα ύλη, ενώ ο μαθητής συμμετέχει ενεργά απαντώντας στις ερωτήσεις που θέτονται και επιλύοντας ασκήσεις. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ο μαθητής έχει την δυνατότητα να επεμβαίνει διατυπώνοντας τις απορίες του. Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής ώρας ο μαθητής λαμβάνει στο email του καθήκοντα τα οποία τα οποία καλείται να μελετήσει και να επιλύσει και να αποστείλει στον καθηγητή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το επόμενο μάθημα ξεκινά με την παράδοση του κριτηρίου αξιολόγησης το οποίο έχει ήδη διορθωθεί και βαθμολογηθεί από τον καθηγητή. Το κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί εφόρμηση για την επίλυση αποριών, για την κάλυψη κενών και και την εξέταση του προηγούμενου μαθήματος. Έτσι διασφαλίζεται η κατάκτηση της διδακτικής ενότητας και ο καθηγητής προχωρά στη διδασκαλία της επόμενης.

Μελέτησε με τους καθηγητές σου

Πιστοποιημένοι καθηγητές, με πείρα στην VR – online εκπαίδευση και εξειδικευμένοι στο αντικείμενό τους. Με γνώμονα τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη η καινοτομία και η δημιουργία χαρακτηρίζουν την προσωπικότητά τους.