Είναι τα Online φροντιστήρια οικονομικά;

passpel oikonomiko frontistrio

Το διαδίκτυο αποτελεί βασικό πυλώνα της εκπαίδευσης (διδακτικό υλικό, διαδραστικά βιβλία, συμβουλές για εξετάσεις κ.λπ.) Επομένως, τα τηλε-μαθήματα είναι πλέον εφικτά. Η Δημόσια εκπαίδευση έχει διαρροές που προκαλούν κενά στους μαθητές, έτσι οι γονείς στρέφονται τα φροντιστήρια. Όμως, τώρα όπου η κρίση μας έχει «γονατίσει», είναι αρκετά δύσκολο να βρεθεί το κατάλληλο φροντιστήριο που να […]