Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕπιλΕξτε το πακέτο σας

Online μαθήματα σε group 2-6 ατόμων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΠΟ 24€-49€/ΜΗΝΑ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ

268€/ΜΗΝΑ

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ 
ΕΦΑΠΑΞ (2.169€)

PRO

290€/ΜΗΝΑ (-10%)

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ
ΕΦΑΠΑΞ (2.439€)