Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕπιλΕξτε το πακέτο σας

Online μαθήματα σε group 2-6 ατόμων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

49€/ΜΗΝΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ

245€/ΜΗΝΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ 
ΕΦΑΠΑΞ (2.099€)

PRO

275€/ΜΗΝΑ (-10%)

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ
ΕΦΑΠΑΞ (2.349€)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΈΣ ΣΠΟΥΔΈΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΠΟ 24€-49€/ΜΗΝΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΈΣ ΣΠΟΥΔΈΣ

ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ

219€/ΜΗΝΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΈΣ ΣΠΟΥΔΈΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ 
ΕΦΑΠΑΞ (1.879€)

PRO

249€/ΜΗΝΑ (-10%)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΈΣ ΣΠΟΥΔΈΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ
ΕΦΑΠΑΞ (2.159€)

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΠΟ 24€-49€/ΜΗΝΑ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ

219€/ΜΗΝΑ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ 
ΕΦΑΠΑΞ (1.879€)

PRO

239€/ΜΗΝΑ (-10%)

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ
ΕΦΑΠΑΞ (2.059€)

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΠΟ 29€-45€/ΜΗΝΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ

274€/ΜΗΝΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ 
ΕΦΑΠΑΞ (2.279€)

PRO

299€/ΜΗΝΑ (-10%)

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ή ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ
ΕΦΑΠΑΞ (2.559€)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΠΟ 24€-49€/ΜΗΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ

195€/ΜΗΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ 
ΕΦΑΠΑΞ (1.589€)

PRO

219€/ΜΗΝΑ (-10%)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ
ΕΦΑΠΑΞ (1.869€)