ΕΠΑΛ

ΕπιλΕξτε το πακέτο σας

Online μαθήματα σε group 2-6 ατόμων

A' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

49€/ΜΗΝΑ

A' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

ανα μαθημα επιλογης

ΒΑΣΙΚΟ

96€/ΜΗΝΑ

A' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ 
ΕΦΑΠΑΞ (769€)

PRO

129€/ΜΗΝΑ (-10%)

A' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ
ΕΦΑΠΑΞ (1.129€)

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΠΟ 49€/ΜΗΝΑ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

ανα μαθημα επιλογης

ΒΑΣΙΚΟ

96€/ΜΗΝΑ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ 
ΕΦΑΠΑΞ (769€)

PRO

129€/ΜΗΝΑ (-10%)

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ
ΕΦΑΠΑΞ (1.129€)

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΠΟ 49€-79€/ΜΗΝΑ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

ανα μαθημα επιλογης

ΒΑΣΙΚΟ

148€/ΜΗΝΑ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ 
ΕΦΑΠΑΞ (1.229€)

PRO

179€/ΜΗΝΑ (-10%)

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ
ΕΦΑΠΑΞ (1.499€)