Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕπιλΕξτε το πακέτο σας

Online μαθήματα σε group 2-6 ατόμων

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΠΟ 49€-79€/ΜΗΝΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ

325€/ΜΗΝΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ 
ΕΦΑΠΑΞ (2.689)

PRO

339€/ΜΗΝΑ (-10%)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ
ΕΦΑΠΑΞ (2.859)

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΠΟ 45€-99€/ΜΗΝΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ

326€/ΜΗΝΑ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ 
ΕΦΑΠΑΞ (2.689€)

PRO

339€/ΜΗΝΑ (-10%)

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ
ΕΦΑΠΑΞ (2.869€)

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΠΟ 49€-79€/ΜΗΝΑ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ

306€/ΜΗΝΑ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ 
ΕΦΑΠΑΞ (2.539€)

PRO

319€/ΜΗΝΑ (-10%)

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ
ΕΦΑΠΑΞ (2.719€)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΠΟ 49€-99€/ΜΗΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ

286€/ΜΗΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ 
ΕΦΑΠΑΞ (2.289€)

PRO

299€/ΜΗΝΑ (-10%)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ
ΕΦΑΠΑΞ (2.559€)