Γυμνασιο

ΕπιλΕξτε το πακέτο σας

Online μαθήματα σε group 2-6 ατόμων

Α' Γυμνασίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΠΟ 24€-49€/ΜΗΝΑ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ανα μαθημα επιλογης

ΒΑΣΙΚΟ

122€/ΜΗΝΑ

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ 
ΕΦΑΠΑΞ (979€)

PRO

149€/ΜΗΝΑ (-10%)

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ
ΕΦΑΠΑΞ (1.299€)

Β' Γυμνασίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΠΟ 24€-49€/ΜΗΝΑ

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ανα μαθημα επιλογης

ΒΑΣΙΚΟ

170€/ΜΗΝΑ

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ 
ΕΦΑΠΑΞ (1.399€)

PRO

199€/ΜΗΝΑ (-10%)

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ
ΕΦΑΠΑΞ (1.669€)

Γ' Γυμνασίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΑΠΟ 29€-45€/ΜΗΝΑ

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ανα μαθημα επιλογης

ΒΑΣΙΚΟ

194€/ΜΗΝΑ

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ 
ΕΦΑΠΑΞ (1.579€)

PRO

219€/ΜΗΝΑ (-10%)

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΕΤΗΣΙΑ
2 ΜΗΝΕΣ ΔΩΡΟ
ΕΦΑΠΑΞ (1.859€)